097: Był czas kiedy nie było Syna Bożego. Rzecz o herezji Ariusza

Udostępnij

Przez wieki w chrześcijańskiej teologii pojawiały się różne poglądy, które w swej istocie były błędne i fałszywe. Niektóre z nich były na tyle prymitywne i nielogiczne, że bez większych ceregieli i filozoficznych dysput wykazywały znamiona herezji. Jednak sprawy komplikowały się, gdy jakiś duchowny zaczynał głosić nauki oparte na uzasadnionych podstawach logicznych. Sytuacja stawała się jeszcze trudniejsza, gdy wyrażał on swoje myśli na tyle charyzmatyczny sposób, że jego wywody przekonywały wielu wiernych. Ci, sprzeciwiając się biskupowi, podążali za tokiem myślenia magnetyzującego kaznodziei. Nihil novi… Bohaterem dzisiejszego odcinka będzie nie kto inny jak Ariusz, żyjący w IV wieku prezbiter o doskonałej retoryce. Jeśli jesteście ciekawi, w jaki sposób herezje tego duchownego „przysłużyły” się prawdom wyznawanym w naszym Credo, jak postrzegał istotę Jezusa Chrystusa, a także czy Święty Mikołaj, biskup będący uczestnikiem Soboru w Nicei, był zwolennikiem jego nauki – koniecznie posłuchajcie tego odcinka Puzzli Wiary.

About the author

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *