070: Judea, Rzym i Oskarżenie: Analiza procesu Jezusa

Udostępnij

Judea, Rzym, Żydzi, Rzymianie, Sanhedryn, Poncjusz Piłat i On – sam. Jezus Chrystus oczekujący na swój proces! Czy w takiej specyficznej konfiguracji osób, stanowisk, zasad i obowiązującego prawa oraz motywów zarzucanych mu czynów, miał On szansę na uczciwy i sprawiedliwy wyrok?
Jakie prawo karne obowiązywało w Judei, która w tamtym czasie była jedną z rzymskich prowincji pod namiestnictwem Rzymu? Czy model sądzenia oskarżonego, obowiązujący wówczas, został zastosowany w procesie Nazarejczyka? Czy Jezus Chrystus, oskarżony o zawłaszczenie mienia, potwierdził swoją królewskość przed Piłatem? A może jedynie nie zaprzeczył jej?
W dzisiejszym odcinku pani doktor Paulina Święcicka udzieli nam odpowiedzi na te niezwykle interesujące pytania, a także postara się dokonać historycznej „rekonstrukcji” procesu Jezusa.

About the author

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *